Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen op naam uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen.

Een bv bestaat uit een algemene (aandeelhouders)vergadering, een bestuur en soms een Raad van Commissarissen. De aandeelhouders zijn in principe niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de bv. Een bestuurder is evenmin aansprakelijk voor schulden van de bv, tenzij sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’. In dat laatste geval kan de bv voor de door haar geleden schade het bestuur aanspreken.

Wist u dat…

het in Nederland pas sinds 1971 mogelijk is een bv op te richten?

u als directeur in dienst bent van de bv en in diens naam handelt?

de aandelen niet vrij mogen worden verhandeld: ze staan ‘op naam’.

de naam van de bv moet starten of eindigen met de afkorting ‘B.V.’

of met: ‘Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’.

Rechtsvormen in Nederland
in 2019

  • 77% natuurlijke personen (o.a. eenmanszaken, maatschappen)
  • 23% rechtspersonen

Quote

“Het grootste risico is dat je geen enkel risico durft te nemen.”

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte worden de statuten van de bv vastgelegd. De notaris stelt deze akte voor u op en zorgt ervoor dat de bv wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een belangrijke verplichting voor de vennootschap is het opmaken en tijdig publiceren van de jaarrekening.

 

Alles rondom B.V.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband
van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen op naam uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld
(of goederen) inbrengen.

Een bv bestaat uit een algemene (aandeelhouders)vergadering, een bestuur en soms een Raad van Commissarissen. De aandeelhouders zijn in principe niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de bv. Een bestuurder is evenmin aansprakelijk voor schulden van de bv, tenzij sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’. In dat laatste geval kan de bv voor de door haar geleden schade het bestuur aanspreken.

Wist u dat…

het in Nederland pas sinds 1971 mogelijk is een bv op te richten?

u als directeur in dienst bent van de bv en in diens naam handelt?

de aandelen niet vrij mogen worden verhandeld: ze staan ‘op naam’.

de naam van de bv moet starten of eindigen met de afkorting ‘B.V.’

of met: ‘Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’.

Quote

“Het grootste risico is dat je geen enkel risico durft te nemen.”

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte worden de statuten van de bv vastgelegd. De notaris stelt deze akte voor u op en zorgt ervoor dat de bv wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een belangrijke verplichting voor de vennootschap is het opmaken en tijdig publiceren van de jaarrekening.

 

Alles rondom B.V.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen op naam uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld
(of goederen) inbrengen.

Een bv bestaat uit een algemene (aandeelhouders)vergadering, een bestuur en soms een Raad van Commissarissen.
De aandeelhouders zijn in principe niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de bv. Een bestuurder is evenmin aansprakelijk voor schulden van de bv, tenzij sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’. In dat laatste geval kan de bv voor de door haar geleden schade het bestuur aanspreken.

Wist u dat…

het in Nederland pas sinds 1971 mogelijk is een bv op te richten?

u als directeur in dienst bent van de bv en in diens naam handelt?

de aandelen niet vrij mogen worden verhandeld: ze staan ‘op naam’.

de naam van de bv moet starten of eindigen met de afkorting ‘B.V.’

of met: ‘Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’.

Quote

“Het grootste risico is
dat je geen enkel risico
durft te nemen.”

Oprichtings-akte

In de oprichtingsakte worden de statuten van de bv vastgelegd. De notaris stelt deze akte voor u op en zorgt ervoor dat de bv wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een belangrijke verplichting voor de vennootschap is het opmaken en tijdig publiceren van de jaarrekening.

Start typing and press Enter to search