In Koch Notarissen

Wist u dat…

Beleid Corona

Koch Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Afspraken en cliënten
Het uitgangspunt is dat reeds geplande passeerafspraken gewoon op ons kantoor zullen plaatsvinden, tenzij de akten kunnen worden getekend per volmacht. Verkopers van een woning verzoeken wij zoveel mogelijk per volmacht te tekenen. Onze medewerkers nemen over de volmacht contact met u op.

Voor besprekingen (geen passeerafspraak) geldt dat wij die zoveel mogelijk telefonisch laten plaatsvinden.

Kantoorbezoek
Het is de bedoeling dat alleen de personen die in de akte vermeld staan (en de akte moeten ondertekenen) naar kantoor komen, om zo de mogelijke verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

Daarnaast willen wij zoveel mogelijk voorkomen dat onze cliënten en/of onze medewerkers besmet raken.

Familieleden en/of adviseurs verzoeken wij dan ook met klem om niet mee te komen naar ons kantoor.

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met de behandelaar van uw dossier om een oplossing te zoeken.
Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.
Alle medewerkers van Koch Notarissen houden zich aan de geldende richtlijnen. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken. 

Legalisatie volmachten
Om te voorkomen dat mensen ons kantoor bezoeken terwijl dat niet strikt noodzakelijk is, is het tijdelijk niet mogelijk om volmachten van andere notariskantoren door ons te laten legaliseren. Indien u hierover vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het notariskantoor waarvan u de volmacht heeft ontvangen aangezien er voor de legalisatie van volmachten tijdelijk versoepelde maatregelen zijn aangekondigd door onze beroepsorganisatie (KNB).

Medewerkers
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast volgt Koch Notarissen zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken. Dit betekent dat wij tot nader bericht een beprekte kantoorbezetting hebben, en ook veel vanuit huis werken, zodat de continuïteit van onze werkzaamheden gewaarborgd blijft. Medewerkers die vanuit huis werken zijn via ons kantoor telefoonnummer (030- 244 07 45) te bereiken.

Actualiteiten
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze website indien u een afspraak bij ons hebt in de komende periode.

Start typing and press Enter to search