Erfgenamen

Als er iemand is overleden, moet er van alles geregeld worden. De notaris zoekt uit wie de erfgenamen van de overledene zijn. Dat hangt af van de vererving: is er een testament of niet? De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie bevoegd zijn om over de nalatenschap te beschikken.

Daarmee hebben de erfgenamen toegang tot banktegoeden en kan de woning van de overledene
op hun naam worden gezet. De afwikkeling van een nalatenschap wordt vaak door één persoon gedaan,
de executeur. De erfgenamen kunnen echter ook een
van hen of een onafhankelijke derde aanwijzen om
de zaken te regelen.

De afwikkeling van een nalatenschap bestaat uit verschillende werkzaamheden:

het ontruimen van de woning

het opstellen van een boedelbeschrijving

het betalen van schulden

het innen van vorderingen

belastingaangifte doen

de verdeling van de nalatenschap onder de rechthebbenden

wie krijgt de erfenis?

  • Kind
  • Achtergebleven partner
  • overig (ander familielid, goed doel, etc..)

Meer schulden dan bezittingen?

Als er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap zijn, of u bent bang dat er meer schulden zijn,
dan is het raadzaam om tenminste beneficiair te aanvaarden. U wordt dan niet aansprakelijk voor deze schulden;
ze blijven ‘hangen’ in de nalatenschap. Voor deze situatie gelden er wel wettelijke regels waaraan u zich dient te houden.

quote

“Zeg nooit dat je iemand kent, alvorens je een erfenis met hem hebt gedeeld.”

Nalatenschap

Erfgenamen

Als er iemand is overleden, moet er van alles geregeld worden. De notaris zoekt uit wie de erfgenamen van de overledene zijn. Dat hangt af van de vererving: is er een testament of niet? De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie bevoegd zijn om over de nalatenschap te beschikken.

Daarmee hebben de erfgenamen toegang tot banktegoeden en kan de woning van de overledene op hun naam worden gezet. De afwikkeling van een nalatenschap wordt vaak door één persoon gedaan, de executeur. De erfgenamen kunnen echter ook een van hen of een onafhankelijke derde aanwijzen om de zaken te regelen.

De afwikkeling van een nalatenschap bestaat uit verschillende werkzaamheden:

het ontruimen van de woning

het opstellen van een boedelbeschrijving

het betalen van schulden

het innen van vorderingen

belastingaangifte doen

de verdeling van de nalatenschap onder de rechthebbenden

quote

“Zeg nooit dat je iemand kent, alvorens je een erfenis met hem hebt gedeeld.”

Meer schulden dan bezittingen?

Als er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap zijn, of u bent bang dat er meer schulden zijn, dan is het raadzaam om tenminste beneficiair te aanvaarden. U wordt dan niet aansprakelijk voor deze schulden; ze blijven ‘hangen’ in de nalatenschap. Voor deze situatie gelden er wel wettelijke regels waaraan u zich dient te houden.

 

Nalatenschap

Erfgenamen

Als er iemand is overleden, moet er van alles geregeld worden. De notaris zoekt uit wie de erfgenamen van de overledene zijn. Dat hangt af van de vererving: is er een testament of niet? De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie bevoegd zijn om over de nalatenschap te beschikken.

Daarmee hebben de erfgenamen toegang
tot banktegoeden en kan de woning van de overledene op hun naam worden gezet.
De afwikkeling van een nalatenschap wordt vaak door één persoon gedaan, de executeur.
De erfgenamen kunnen echter ook een van hen of een onafhankelijke derde aanwijzen om de zaken te regelen.

De afwikkeling van een nalatenschap bestaat uit verschillende werk-zaamheden:

het ontruimen van
de woning

het opstellen van een boedelbeschrijving

het betalen van schulden

het innen van vorderingen

belastingaangifte doen

de verdeling van de nalatenschap onder de rechthebbenden

quote

“Zeg nooit dat je iemand kent, alvorens je een erfenis met hem hebt gedeeld.”

Meer schulden dan bezittingen?

Als er meer schulden dan bezittingen in
de nalatenschap zijn, of u bent bang dat er
meer schulden zijn, dan is het raadzaam om tenminste beneficiair te aanvaarden. U wordt dan niet aansprakelijk voor deze schulden;
ze blijven ‘hangen’ in de nalatenschap.
Voor deze situatie gelden er wel wettelijke regels waaraan u zich dient te houden.

 

Start typing and press Enter to search