Regie houden

In een levenstestament legt u uw wensen vast voor situaties waarin u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om uw zaken zelf goed te regelen. Daarvoor wijst u een gevolmachtigde aan. Zo houdt u ook bij ziekte de regie.

De gevolmachtigde is iemand die uw financiële belangen behartigt en in wie u dus het volste vertrouwen dient te hebben. U kunt er ook voor kiezen om een medisch gevolmachtigde aan te wijzen (dat mag dezelfde persoon zijn). De (medisch) gevolmachtigde dient zich te houden aan uw wensen. Let wel: het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over uw nalatenschap.

Om over na te denken:

Wie wordt uw vertrouwenspersoon?

Wat gaat hij of zij voor u doen?

Wie moet er weten van uw levenstestament?

Wilt u een medische wilsverklaring opnemen?

Wie mag toestemming geven voor medische behandelingen?

Aan wie legt de vertrouwenspersoon verantwoording af?

Levenstestament steeds gebruikelijker

  • 2018
  • 2019

Wist u dat…

Wist u dat een levenstestament niet alleen gemaakt kan worden voor de situatie dat u wilsonbekwaam bent, maar bijvoorbeeld ook als u voor langere tijd naar het buitenland gaat? U kunt dan een gevolmachtigde aanwijzen die uw belangen in Nederland kan behartigen.

quote

“De kracht van vertrouwen
maakt onrust tot rust.”

Levenstestament

Regie houden

In een levenstestament legt u uw wensen vast voor situaties waarin u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om uw zaken zelf goed te regelen. Daarvoor wijst u een gevolmachtigde aan. Zo houdt u ook bij ziekte de regie.

De gevolmachtigde is iemand die uw financiële belangen behartigt en in wie u dus het volste vertrouwen dient te hebben. U kunt er ook voor kiezen om een medisch gevolmachtigde aan te wijzen (dat mag dezelfde persoon zijn). De (medisch) gevolmachtigde dient zich te houden aan uw wensen. Let wel: het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over uw nalatenschap.

Om over na te denken:

Wie wordt uw vertrouwenspersoon?

Wat gaat hij of zij voor u doen?

Wie moet er weten van uw levenstestament?

Wilt u een medische wilsverklaring opnemen?

Wie mag toestemming geven voor medische behandelingen?

Aan wie legt de vertrouwenspersoon verantwoording af?

quote

“De kracht van vertrouwen maakt onrust tot rust.”

Wist u dat…

Wist u dat een levenstestament niet alleen gemaakt kan worden voor de situatie dat u wilsonbekwaam bent, maar bijvoorbeeld ook als u voor langere tijd naar het buitenland gaat? U kunt dan een gevolmachtigde aanwijzen die uw zaken in Nederland kan behartigen.

 

Levens-testament

Regie houden

In een levenstestament legt u uw wensen vast voor situaties waarin u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om uw zaken zelf goed te regelen. Daarvoor wijst u een gevolmachtigde aan. Zo houdt u ook bij ziekte de regie.

De gevolmachtigde is iemand die uw financiële belangen behartigt en in wie
u dus het volste vertrouwen dient te hebben. U kunt er ook voor kiezen om een medisch gevolmachtigde aan te wijzen (dat mag dezelfde persoon zijn). De (medisch) gevolmachtigde dient zich te houden aan
uw wensen. Let wel: het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over uw nalatenschap.

Om over na te denken:

Wie wordt uw vertrouwenspersoon?

Wat gaat hij of zij voor u doen?

Wie moet er weten van uw levenstestament?

Wilt u een medische wilsverklaring opnemen?

Wie mag toestemming geven voor medische behandelingen?

Aan wie legt de vertrouwenspersoon verantwoording af?

quote

“De kracht van vertrouwen maakt onrust tot rust.”

Wist u dat…

Wist u dat een levenstestament niet alleen gemaakt kan worden voor de situatie dat u wilsonbekwaam bent, maar bijvoorbeeld ook als u voor langere tijd naar het buitenland gaat? U kunt dan een gevolmachtigde aanwijzen die uw zaken in Nederland kan behartigen.

 

Start typing and press Enter to search